Komorný orchester Bruna Waltera v Múzeu holokaustu

Komorný orchester Bruna Waltera v Múzeu holokaustu

Kultúra a divadlo     Iveta Tóthová    
Pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry sa v Múzeu holokaustu v Seredi odohral komorný koncert Bruna Waltera. Podujatie bolo zároveň súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva.
 
Seredský koncert bol prvým zo šnúry vystúpení hudobného telesa, ktorého ideou je zblížiť ľudí so záujmom o spoločné európske židovské dedičstvo.  V priestoroch múzea odznel koncert d mol pre dvoje huslí a orchester Johanna Sebastiana Bacha, koncert d mol pre flautu a sláčikový orchester Carla Philippa Emanuela Bacha a Divertimento F dur Wolfganga Amadea Mozarta. Ako sólista sa s orchestrom predstavil flautista Tomáš Jánošík. Dirigentom orchestra bol Jack Martin Händler.
 
Jack Martin Händler sa narodil v roku 1947 v Bratislave. Hru na husle študoval na Hudobnej akadémii u Jána Skladaného vo svojom rodnom meste a tiež v Moskve, v roku 1978 sa presťahoval do Nemecka. Pôsobil na svetových scénach a bol mu udelený rad významných vyznamenaní vo viacerých európskych krajinách. Rozhodujúcim momentom Händlerovho umeleckého postoja je jeho chápanie klasickej hudby ako univerzálneho jazyka ľudstva, pričom za svoju najvznešenejšiu a najdôležitejšiu úlohu považuje osobné odovzdávanie jej humánneho posolstva. Tento postoj zároveň reflektuje dedičstvo multikultúrneho priestoru, ktorý tvorí jeho rodné mesto Bratislava spolu s Viedňou a Budapešťou a ktoré ho v rozhodujúcej miere formovalo ako Európana z presvedčenia. Bruno Walter (1876 - 1962) patril k najrenomovanejším a najvýraznejším dirigentom 20. storočia. Na hudobnom dianí v Európe sa významnou mierou podieľal viac ako 50 rokov.
Komorný orchester Bruna Waltera v Múzeu holokaustu