III.ročník súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní 9.11.2019 v DK Cífer

III.ročník súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní 9.11.2019 v DK Cífer

Udalosti a ľudia     podateľňa MsÚ    
III.ročník súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní 9.11.2019 v DK Cífer