III. miestna výstava hydiny, králikov, holubov v Šoporni

III. miestna výstava hydiny, králikov, holubov v Šoporni

Udalosti a ľudia     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
III. miestna výstava hydiny, králikov, holubov