Keď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v lete

Keď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v lete

Udalosti a ľudia     Mgr. Karin Kapustová, PhD.    
Jarné a letné mesiace sú priam stvorené na aktivity spojené s budovaním úcty k prírode a prijatiu potreby ochrany životného prostredia. Od príchodu teplých jarných dní do konca júla 2019 realizovala Mestská polícia Sereď environmentálny projekt Myslíme logicky – žijeme ekologicky, ktorý bol finančne podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia.
 
Významné medzinárodné a svetové dni od marca do júna spojené s potrebou ochrany vody, Zeme, lesov, životného prostredia nám ponúkli príležitosť zamyslieť sa spolu s deťmi materských a základných škôl nad dôsledkami ľudskej činnosti na životné prostredie a hľadať možnosti ako môžeme negatívnym dôsledkom predchádzať. Tento rok sme sa zamerali na význam lesného ekosystému pre našu planétu. Chceli sme deťom vštepiť nádej pre budúcnosť, ktorá tkvie v schopnosti stromov a lesov zvrátiť čoraz častejšie spomínané klimatické zmeny. Zalesňovanie je jednou zo stratégií spomalenia klimatických zmien a ochrany pred dôsledkami globálneho otepľovania. Zdravý les dokáže znižovať teplotu prostredia tienením a odrážaním slnečných lúčov, zachytáva uhlík, vracia nazad do atmosféry vodu, reguluje množstvo zrážok, ochladzuje podnebie, zabraňuje erózii a zosuvom pôdy, obohacuje pôdu živinami a je bohatou bankou živočíšneho a rastlinného genofondu, biodiverzity.
Kým odznelo posledné zvonenie v školskom roku, stretli sme sa s 432 deťmi a etapovú hru realizovali 25-krát v piatich materských školách a troch základných školách v meste Sereď.
 
So stúpajúcimi hodnotami teplomera sa stupňovala aj naša snaha budovať u detí ekologické myslenie a zodpovedné správanie vo vzťahu k životnému prostrediu. Tematika ekológie nechýbala ani v programe letného tábora. S deťmi sme absolvovali edukačný blok v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Dropie v Zemianskej Olči, naplánovali tvorivé dielne v Západoslovenskom múzeu v Trnave, kde deti vyrábali hudobné nástroje z recyklovateľných materiálov a nechýbali ani štvrtkové táborové eko-dni zamerané na podporu ekologických postojov a správania sa detí v súlade s trvalo-udržateľným rozvojom.
Keď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v lete, máme pre ňu jasnú odpoveď: učili sme sa s deťmi ekologicky myslieť a správať sa. Ďakujeme edukačným zariadeniam za to, že umožnili šíriť environmentálnu osvetu u viac ako 400 detí, dobrovoľníkom z radov študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď za pomoc pri realizácii jednotlivých etáp eko-hry a Nadácii Volkswagen Slovakia za finančnú podporu na realizáciu projektu.
Keď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v leteKeď sa nás zima opýta, čo sme robili na jar a v lete