Hádzaná - ponuka trénovať

Šport     Mgr. Milan Novák    
Hádzaná – CVČ pri ZŠ J. Fándlyho Sereď 2019/20
Chcete, aby vaše deti:         Vhodnou formou vypĺňali svoj voľný čas
                                                Športovali
                                                Učili sa novú dynamickú hru
                                                Pracovali pod dohľadom odborníkov
                                                Začlenili sa do dobrého kolektívu
                                                Spoznávali svet svojich rovesníkov
                                                Bavili sa hrou
 
môžete svoje deti prihlásiť u Mgr. Milana Nováka – priamo na ZŠ J. Fándlyho,                          mob. 0904569348  milannovak650@gmail.com
Ďalej ponúkame: zabezpečenie tréningových jednotiek v ŠH a športových priestoroch ZŠ
Relaxačné plávanie
Pravidelné súťaže vo svojich kategóriách
 
Účasť na domácich a zahraničných turnajoch
Prihlásiť  sa môžu dievčatá bez rozdielu veku