Po dvojmesačných prázdninách začal nový školský rok 2019/2020

Po dvojmesačných prázdninách začal nový školský rok 2019/2020

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Po dvojmesačnej prestávke školy opäť otvorili svoje brány. Nový školský rok odštartoval v pondelok 2. septembra a na žiakov i pedagógov v ňom čakajú nové úlohy, aktivity i plány.  Do školských lavíc zasadlo na území Slovenska približne 660.000 školákov. Žiaci v školskom roku 2019/2020 budú navštevovať  1910 základných škôl, 441 stredných odborných škôl, 236 gymnázií a 17 konzervatórií. 
Aj brány seredských škôl sa v tento deň otvorili, aby privítali  žiakov i študentov. Na území mesta máme tri základné školy : Jána Ámosa Komenského, Juraja Fándlyho a Cirkevnú základnú školu sv. Cyrila a Metoda. No nový školský rok začal aj pre študentov Gymnázia Vojtecha Mihálika a Obchodnej akadémie.  Už tradične nový školský rok začal hymnou, slávnostným privítaním a príhovormi. Riaditelia škôl a učitelia želajú žiakom veľa úspechov, elánu do učenia a trpezlivosti pri získavaní nových vedomostí
Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020Začal nový školský rok 2019/2020