Realizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v Seredi

Realizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v Seredi

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Jana Vašková, koordinátor projektu Špeciálna základná škola SereďŠpeciálna základná škola Sereď    
Naša škola reagovala na výzvu o poskytnutí grantu "NADAČNÝ FOND BEKAERT POMÁHA V NADÁCII PONTIS" s projektom, ktorého cieľom bolo v spolupráci s regionálnymi ľudovými remeselníkmi rozvíjať u mentálne postihnutých detí predpoklady na pestovanie a prehlbovanie citu ku krásam tradičného ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Tento projekt sme nazvali "Remeslo má zlaté dno" a keďže bol úspešne vybraný, podarilo sa nám získať na jeho realizáciu skoro 3000 euro. Našu školu navštívili štyria tradiční remeselníci, absolvovali s deťmi niekoľkodenné workshopy, kde deťom ukázali svoje zručnosti, vedomosti a lásku k svojmu remeslu. V júni deti navštívili v rámci projektu „Gazdovskú dedinku Abeland“, kde sa zoznámili s ďalšími remeslami, ktoré nie je možné realizovať v priestoroch školy. Mali sme naozaj veľké šťastie na skvelých ľudí, ktorí s deťmi pracovali, prispôsobili sa možnostiam našich detí, za čo im naozaj patrí obrovská VĎAKA. Už teraz môžeme s čistým svedomím zhodnotiť, že projekt bol veľmi úspešný, deti workshopy milovali a vždy sa tešili na ďalšie. Okrem detí získali množstvo vedomostí a zručností aj učitelia, takže v zdokonaľovaní práce budeme určite pokračovať aj naďalej. Projekt sme naplánovali tak, aby sme mali zásoby materiálov a nástrojov aj pre ďalšie deti v budúcich školských ročníkoch. Takisto budeme naďalej spolupracovať s týmito úžasnými ľuďmi, remeselníkmi, ktorí nám ukázali krásu svojho remesla. A teraz k jednotlivým remeslám:
WORKSHOP UMELECKÁ DREVOREZBA - navštívil nás umelecký drevorezbár pán Peter Hubert z Trnavy, ktorý zasvätil deti do tajov práce s drevom. Pán Hubert priblížil deťom históriu tohto remesla, ukázal nám svoje výrobky a následne sme v našej školskej dielni vyrábali drevené lyžičky. Po dokončení lyžičiek nás pán Hubert zoznámil s čarom umeleckej drevorezby. Žiakom sa práca s drevom veľmi páčila, boli mimoriadne šikovní a už teraz môžeme povedať, že niektoré deti v sebe objavili skrytý talent pre krásnu prácu s drevom.
WORKSHOP PALIČKOVANIE -  navštívila nás pani paličkárka Irenka Dudášová zo Serede s veľkou zásobou zručností z tohto remesla. Pani paličkárka motivovala deti krásnymi ukážkami svojich prác. Pani Dudášová nám venovala niekoľko dní a patrí jej veľká vďaka za trpezlivosť a skvelý prístup k našim deťom. Deti, najmä dievčatá, toto remeslo veľmi chytilo za srdce a možno z nich vyrastú budúce paličkárky.
WORKSHOP TKANIE KOBERCOV - vďaka podpore nášho projektu sme zakúpili ručne vyrábané krosná a materiál na tkanie od pána krosnára a tkáča Martina Molnára zo Šurian. Pán krosnár nám krosná priniesol a "spojazdnil". Keďže práca s krosnami je zo začiatku náročná a treba na to viac cviku práce, tak sa zaúčali najskôr pani učiteľky, aby na hodinách pracovného vyučovania mohli s deťmi pracovať aj s takýmto tradičným nástrojom. Zo zakúpených krosien sa veľmi tešíme a keďže sa nám podarilo zakúpiť množstvo materiálu na tkanie, tak každé dieťa bude mať šancu sa zdokonaliť sa v tomto krásnom remesle.
WORKSHOP VÝROBA KERAMIKY - navštívila nás pani keramikárka Elena Halvelandová zo Šurian a zasvätila deti do práce s hlinou a výroby keramiky. Každý si vyskúšal točenie na hrnčiarskom kruhu a výrobu misky, prácu s hlinou a takisto maľovanie už hotových hrnčekov. Výrobky, ktoré deti vyrobili, zobrala pani keramikárka na vypálenie do pece a hotové výrobky nám priniesla. Práca deťom pod skvelým vedením išla od ruky a veľmi sa tešíme, že si deti vyskúšali aj toto remeslo.
ŠKOLSKÝ VÝLET GAZDOVSKÁ DEDINKA ABELAND - prežili sme spolu so žiakmi spôsob života našich predkov, čo bolo voľakedy súčasťou každodenného života a dnes pomaly upadá do zabudnutia. Absolvovali sme prehliadku gazdovského dvora, kde sme videli veľa domácich zvierat. Zvieratá si deti so sprievodcom mohli pohladiť a nakŕmiť. Vyskúšali sme si jazdu na koni, ktorý všetkým učaroval. Prezreli sme si bylinkovú záhradu, kde sme ochutnali a ovoňali množstvo byliniek, z ktorých sme si uvarili v kotlíku čaj. Deti videli, ako sa melie múka pomocou mlynského kolesa. Múku si vyskúšali namlieť aj ručným mlynčekom a zistili, že to nie je ľahká práca. Z pripraveného chlebového cesta si deti vytvorili malé bochníčky, ktoré sa upiekli v hlinenej peci a potom si na nich pochutili. Na ďalšom stanovišti sme si mohli vyskúšať streľbu z historického luku. V hrnčiarskej dielni si vytočili na kruhu každý svoj hrnček. Deťom sa veľmi páčilo, keď sa po zamazaní hrnčiarskou hlinou išli poumývať do potoka, kde sa delili o miesto s husami. Bol to skvelý deň, deti boli plné dojmov a nových zážitkov.
Veľká vďaka patrí "Nadačnému fondu Bekaert pomáha v Nadácii Pontis", ktorý finančne náš projekt podporil, všetkým ľuďom, ktorí nám pomohli v hľadaní vhodných remeselníkov, vedeniu a zamestnancom školy, ktorí boli vždy ochotní pridať ruku k dielu, deťom, ktorých radosť z aktivít bola radosť aj pre nás a v neposlednom rade samotným remeselníkom, ktorých bola česť spoznať.                                                                                              
 
Realizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v SerediRealizácia projektu „Remeslo má zlaté dno“ na Špeciálnej základnej škole v Seredi