Knihy čakajú na druhú šancu

Knihy čakajú na druhú šancu

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Počas prázdninového upratovania vykonali zamestnanci ZŠ J.Fándlyho v Seredi poriadok v knižnom fonde. Staré knižné tituly boli vyradené a budú nahradené novými. Nepotrebné knihy a učebnice ale nebudú znehodnotené,  sú ponúkané na ďalšie použitie.
 
Vyradené knihy a učebnice, ktoré čakajú na svoju druhú šancu sú vystavené vo vstupnom vestibule budovy školy a záujemcovia si ich môžu zakúpiť za symbolickú cenu 0,50€. Výťažok z predaja bude použitý na dobudovanie školskej záhrady, ktorá učí. Výpredaj vyradených kníh bude prebiehať počas mesiaca september alebo do vypredania zásob.
 
Všetci milovníci kníh sú srdečne vítaní.
Knihy čakajú na druhú šancu