Most šesťdesiatnik

Most šesťdesiatnik

Udalosti a ľudia     Rastislav Petrovič    
Dnes je tomu 60 rokov, čo v Seredi v nedeľu 30. augusta 1959 slávnostne otvorili a odovzdali do prevádzky nový cestný most cez Váh. Stalo sa tak v rámci osláv 15. výročia Slovenského národného povstania za účasti povereníka dopravy Karola Fajnora. Nahradili ním provizórny most, ktorý dovtedy spájal Sereď so Šintavou. Nový šesťoblúkový most má dĺžku 360 metrov a šírku 12,6 metra. Postavili ho v rokoch 1956 – 1959 z prefabrikátov, ktoré vyrábali v šintavskom Priemstave. Autorom projektu mosta je slovenský architekt Emil Belluš (ktorý je známy aj ako autor Kolonádového mosta v Piešťanoch) a český statik Ing. Josef Wünsch. Z technického hľadiska je seredský most prvým a posledným československým predpätým segmentovým železobetónovým mostom. Mostné piliere zdobia štylizované erby miest, cez ktoré preteká rieka Váh.
 
Otvorenie mosta pri ceste na seredskej strane pripomínal aj malý pamätník z roku 1959. Dnes je nezvestný. Kamenné obrubníky cesty na moste boli poškodené pásmi sovietskych tankov 21. augusta 1968. Dnes ich stopy už nenájdeme, obrubníky neskoršie vymenili za súčasné betónové. 
Výstavbu mosta pripomína filmový šot z roku 1958 na stránke: https://www.youtube.com/watch?v=YsoQsbLrX8Y
 
(fotografie zo zbierky autora príspevku)
 
Most šesťdesiatnikMost šesťdesiatnikMost šesťdesiatnik