Oznam mesta Sereď

Mestský úrad     Oddelenie rozvoja mesta    
Mesto Sereď oznamuje občanom, že z dôvodu rekonštrukcie a výmeny teplovodného potrubia firmou AVA-stav, s.r.o. je zamedzená priechodnosť po chodníku na križovatke ulíc Cukrovarská a Fándlyho.
Pri stavebných prácach dochádza k obmedzovaniu jazdného pruhu.
Práce na spätných úpravách sú zahájené a budú v čo možno najkratšom čase zrealizované.
Z dôvodu stavebných prác žiadame občanov (vodičov motorových vozidiel) o zhovievavosť a ohľaduplnosť pri prejazde v  križovatke do školského zariadenia, ktoré sa nachádza na ul. Fándlyho.
Pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie odporúčame vodičom motorových vozidiel, aby od začiatku školského roka t.j. 02.09.2019 využívali najmä komunikáciu cez ul. Vonkajší Rad.
 
Ďakujeme za pochopenie.