Pozvánka na Radvanský jarmok

Udalosti a ľudia     Ondrej Urban    
Vážení spoluobčania,
Zväz vojakov SR - klub Sereď poriada výlet na Radvanský jarmok v Banskej Bystrici, ktorý sa uskutoční 7. septembra 2019.
Návštevu jarmoku možno spojiť s návštevou Múzea SNP, ktoré bude pred oslavami 75. výročia SNP modernizované. Keďže nám zostali voľné miesta v autobuse, dovoľujem si pozvať aj záujemcov spomedzi občanov Serede - nečlenov Zväzu vojakov SR. 
Odchod plánujeme o 06:30 hod. z parkoviska pri Gymnáziu v Seredi. Na pokrytie nákladov na autobus budeme vyberať príspevok 10,- € na osobu.  
 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 5.9. 2019 emailom na adresu urbanondrej@hotmail.com alebo telefonicky na tel. čísle 0914 398890.
 
Radvanský jarmok Banská Bystrica 2019 - 362. ročník 6. 9. – 8. 9. 2019
Radvanský jarmok patrí k najobľúbenejším podujatiam v Banskej Bystrici. Banskobystričania i návštevníci sa môžu tešiť na bohatý kultúrny program i dobré jedlo. Dôležitou súčasťou sú remeselníci, ktorí každoročne predvádzajú svoje umenie.
Radvanský jarmok bol jeden z najznámejších a najväčších v celom Hornom Uhorsku. Pôvodne sa konal v mestečku Radvaň neďaleko Banskej Bystrici. Najucelenejší a najkrajší opis Radvanského jarmoku nám zanechal vo svojich spomienkach na detstvo spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter Laskomerský.
Popisuje, ako prichádzali jarmočníci z Novohradu, Hontu, Podpoľania aj z ďalekých „dolných zemí” a nosili svoje výrobky – hrnčiarske, garbiarske, tkáčske, syrárske a rezbárske.
Radvanský jarmok sa odlišoval od iných jarmokov na území Slovenska ťapnutím dievčat po zadku drevenou vareškou. Dodnes sa zachoval zvyk kúpiť si na jarmoku varešku a okoloidúce dievčatá ťapnúť po zadku. Prečo práve tento zvyk charakterizoval Radvanský jarmok, žiaľ ani dnes historici nevedia s istotou povedať, prečo práve varešky symbolizujú tento jarmok.
Ani 362. Radvanský jarmok 2019 nezostane svojej povesti nič dlžný. Mesto Banská Bystrica pripravuje pestrý kultúrny program, v spolupráci s viacerými inštitúciami aj špecializované výstavy a organizuje tiež stále sa rozširujúci trh ľudových remesiel.