Dodatočné prijímacie skúšky - Základná umelecká škola Sereď

Kultúra a divadlo     Marián MOSKAĽ,DiS.art.    
Základná umelecká škola Jána Fischera Kvetoňa Sereď
pozýva záujemcov o štúdium na Dodatočné prijímacie skúšky
3.9. - 5.9. 2019
od 14:00 hod. do 17:00 hod.

do odborov:
Hudobný
Výtvarný
Tanečný

v budove školy na
Komenského ul.č.1136/36
v Seredi