Pozvánka na koncert pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry

Pozvánka na koncert pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry

Kultúra a divadlo     Múzeum holokaustu v Seredi    
Koncert pri príležitosti Európskeho dňa židovskej kultúry