Nové pódium divadelnej sály

Nové pódium divadelnej sály

Kultúra a divadlo     Bc. Ľubomír Veselický    
Bývalé kultúrno-osvetové zariadenie známe pod názvom Spoločný závodný  klub ROH má v dátume vzniku zapísaný  7. september 1963. Počas  uplynulých 56 rokoch sa však na vybavení divadelnej sály nič zásadné nezmenilo.  Zub času sa preto podpísal na interiéri, šatniach i celom vybavení javiska. O zlej kvalite pódia by najlepšie vedeli hovoriť  účinkujúci umelci. Ich kritické slová mali svoje opodstatnenie, no príčina  ich pripomienok bude o niekoľko dní iba minulosťou. Pódium dostáva v týchto dňoch nový šat. Zásluhu má na tom pán Ľubomír Červenka, ktorý stolárčine skutočne rozumie.  Pohľad na  novú podlahu  potvrdzuje, že v divadelnej sále dostáva kultúra aj kultúrne prostredie.  Vlani zrekonštruované šatne, teraz javisko. Náš pravidelný  hosť Stanislav Štepka sa  nedávno vyjadril údajne takto: V Seredi máte výborné publikum, ale najhoršiu divadelnú sálu.  Radošinské  naivné divadlo vystúpi  v Seredi  15. 9. 2019 s hrou Čo sa sníva trpaslíkom.  Podľa slov pána Červenku  si  Radošinci  už  zahrajú na nových seredských doskách, ktoré znamenajú svet.
Nové pódium divadelnej sály Nové pódium divadelnej sály Nové pódium divadelnej sály