Naši jubilanti

Udalosti a ľudia     Bc. Ľubomír Veselický    
Magdaléna Wallnerová rod. Danielová a Dipl. Ing. Milan Wallner oslavujú 21. 8. 2019 zlatú svadbu. Manželstvo uzavreli 21.8.1969 v Seredi.
Dcéra Carmen a s rodinou, syn Mário a tri vnučky rodičom a starým rodičom srdečne gratulujú a do ďalších rokov želajú veľa zdravia a šťastia.