Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku.

Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku.

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Oddelenie životného prostredie už po tretí rok vyhlásilo a vyhodnotilo súťaž o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku. Občania mali možnosť hlasovať pre vybranú záhradku alebo predzáhradku, pričom hlasovanie prebehlo nasledovne:
Predzáhradky pred bytovými domami:
A. Hlinku 3058/16, Sereď
Pažitná ul. 1013/11, Sereď
Súkromné záhrady:
Čepenská 2348/66, Sereď
Krásna ul., Sereď
8. mája, Sereď
 
Vyhodnotenie súťaže prebehlo dňa 15.8.2019 o 15,15 hod. v sobášnej sieni. Výhercom boli odovzdané hodnotné ceny.
V budúcom roku plánujeme zmenu týkajúcu sa kategórii a spôsobu prihlasovania predzáhradok pred bytovými domami. V jarných mesiacoch bude oddelenie životného prostredie mapovať všetky predzáhradky a následne umožní občanom, aby hlasovali o najkrajšiu z nich. Mesto Sereď poskytne občanom zveľaďujúcim verejné priestranstvá kvety a kríky, ktoré si je však potrebné nahlásiť do konca februára 2019 v kancelárii č. 4 u Ing. Kataríny Navrátilovej.
 
Ďakujeme všetkým súťažiacim a hlasujúcim, ktorí sa do súťaže zapojili.
Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku.Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku.Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku.Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku.Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku.Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku.Vyhodnotenie 3. ročníka súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku.