V tento deň mala meniny

Kultúra a divadlo     Bc. Ľubomír Veselický    
Krátky pohľad do kalendára mi vo štvrtok 15. 8. 2019 pripomenul meno, ktoré sa v našom meste dlhé roky spájalo s KRÁSNOU HUDBOU. Meno drobnej nenápadnej ženy, ktorá sa napriek vyššiemu veku  a podlomenému zdraviu dokázala s  veľkou trpezlivosťou  a húževnatosťou  venovať organizovaniu  koncertov vážnej hudby.  Práve vďaka jej úsiliu mohli Seredčania vidieť v estrádnej sále Domu kultúry v Seredi Hrnčiarsky bál, kedy prvýkrát a možno aj naposledy bolo  otvorené orchestrisko  pódia.
 
Nezabudnuteľné zážitky umožnila  mnohým  záujemcom  pri návšteve podujatí na  významných scénach v blízkom Rakúsku. Kronika občianskeho združenia  KRÁSNA  HUDBA dokumentuje desiatky koncertov uskutočnených priamo v Seredi.  V žiadnom meste nie je zvyčajne  veľa ľudí, ktorí pre svoje mesto obetujú  svoj čas. Vďaka, že sú.  Skôr či neskôr však príde čas, keď nenávratne odchádzajú  a ostáva iba spomienka. Na ich úsmev,  tichú reč, pokojnú atmosféru pri rozhovoroch. V takých chvíľach si zvyčajne uvedomujeme mnoho vecí  a mimovoľne rozmýšľame  o tom, čo bude nasledovať.  Možno sa nájdu  ďalší, ktorí budú pokračovať. 
 
No ja si na meno pani Marcely Tomčányiovej spomeniem vždy, keď  vstúpim do hľadiska  na koncertoch klasickej vážnej hudby.