Havarijná oprava strechy na Základnej škole J.A.Komenského

Havarijná oprava strechy na Základnej škole J.A.Komenského

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Na prelome mesiacov júl a august prebehla na Základnej škola J.A. Komenského "B" havarijná oprava strechy. Tá bola dlhodobo v zlom stave a preto bola jej rekonštrukcia jednou z priorít školy. Kompletnú realizáciu diela zabezpečila firma Matúš Zabák z Nitry v hodnote 22 221,55 eur.  Rekonštrukcia strechy spočívala v príprave podkladu a následným zhotovením izolácie PVC fóliou. Práce trvali približne 4 týždne a aby sa nenarušil priebeh vyučovania práce boli naplánované práve na prázdninové obdobie. Podľa zmluvy medzi mestom Sereď a zhotoviteľom je záručná doba na dielo 60 mesiacov.
Havarijná oprava strechy ZŠ J.A.KomenskéhoHavarijná oprava strechy ZŠ J.A.KomenskéhoHavarijná oprava strechy ZŠ J.A.KomenskéhoHavarijná oprava strechy ZŠ J.A.KomenskéhoHavarijná oprava strechy ZŠ J.A.KomenskéhoHavarijná oprava strechy ZŠ J.A.KomenskéhoHavarijná oprava strechy ZŠ J.A.KomenskéhoHavarijná oprava strechy ZŠ J.A.KomenskéhoHavarijná oprava strechy ZŠ J.A.Komenského