Renovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúry

Renovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúry

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Začiatkom mesiaca august 2019 začala v divadelnej sále domu kultúry renovácia javiska. To bolo vplyvom času a používaním v zlom stave, účinkujúci nemali potrebný komfort pri svojich vystúpeniach a preto bola renovácia drevenej podlahy viac ako nutná. Málokto vie, že v čase výstavby divadelnej sály malo byť javisko otáčacie a napriek tomu, že drevené základy boli k tomu predpripravené, napokon z tohto kroku vzišlo.
 
 
Podľa Karola Andrášika, konateľa Správy majetku Sereď s.r.o. sú práce na rekonštrukcii vykonávané zamestnancami SMS. Jedná o  výmenu drevených dosiek a finančný objem prác je určený približne na  6 500 eur. Táto oprava bude hradená z rozpočtu mesta na základe celoročnej objednávky od mesta Sereď.
 
Vedeli ste, že novodobá história Domu kultúry začala 1.1.1993, kedy zanikol Združený klub odborov? K staručkým priestorom bývalého združeného klubu ROH neskôr pribudla prístavba s oveľa väčšou rozlohou a s možnosťami rozvoja kultúrnych aktivít pre občanov mesta a jeho širokého okolia. V správe DK  je aj knižnica, múzeum, kino i amfiteáter.
 
Renovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúryRenovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúryRenovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúryRenovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúryRenovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúryRenovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúryRenovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúryRenovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúryRenovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúryRenovácia javiska v divadelnej sále Domu kultúry