Chcete získať dotáciu z rozpočtu mesta?

Chcete získať dotáciu z rozpočtu mesta?

Samospráva a štátna správa     Iveta Tóthová    
Mesto Sereď zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí na získanie dotácie z rozpočtu mesta poskytnutú v roku 2019 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu na rozvoj telovýchovy / športu a na rozvoj mládežníckych aktivít. Obide žiadosti je potrebné doručiť do 16. augusta 2019 vrátane a to buď písomne - doručením na pult prvého kontaku na MsÚ alebo v elektronickej podobe na adrese skolstvo.sport@sered.sk.
 
Posudzovanie žiadostí prebehne 2. septembra 2019.
 
Pokiaľ máte záujem získať dotáciu, podrobnosti a žiadosti nájdete na nasledujúcich odkazoch:
 
„Rozvoj telovýchovy a športu v roku 2019–druhý polrok“   kliknite na odkaz   výzva
 
 
„Podpora a rozvoj mládežníckych aktivít v roku 2019–druhý polrok“ kliknite na odkaz  výzva
 
 
Chcete získať dotáciu z rozpočtu mesta?Chcete získať dotáciu z rozpočtu mesta?Chcete získať dotáciu z rozpočtu mesta?