Začala ďalšia rekonštrukcia v Nemocnici Svet zdravia v Galante

Začala ďalšia rekonštrukcia v Nemocnici Svet zdravia v Galante

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Najbližšia nemocnica s odbornými ambulanciami a lôžkovou časťou je pre Seredčanov Nemocnica Svet zdravia v Galante. Tí, ktorí je navštevujú isto vedia, že v poslednom období prešla výraznou zmenou. Azda najviditeľnejšou je nová vonkajšia fasáda. Ešte minulý rok bola na budove sklenená mozaika, ktorá podľa manažéra pre investície v sieti Svet zdravia  Martina Baču, zle odolávala vonkajším poveternostným podmienkam. Niekoľko rokov po kolaudácii v roku 1981 začala mozaika odpadávať a prestala plniť svoju estetickú funkciu. Navyše, použité tmavé farby pohlcovali slnečné žiarenie, čo v letných mesiacoch spôsobovalo silné prehrievanie budovy. Mozaika bola preto odstránená a nahradila ju nová fasáda. Práce sú rozdelené na štyri etapy. Tri z nich sú dokončené ( tretia bola dokončená pred pár dňami ), a nasleduje etapa štvrtá. Tá zahŕňa práce na zadnej strane s balkónmi a dokončené by mali byť do konca roka 2019.
 
 
V najbližsích mesiacoch bude stavebný ruch vládnuť aj vo vnútorných priestoroch. Po zrekonštruovanej psychiatrickej časti, nemocnica Svet zdravia Galanta odštartovala v týchto dňoch ďalšiu rozsiahlu rekonštrukciu. Jej výsledkom bude moderný urgentný príjem s úplne novou organizáciou pacientov a nové oddelenie anestéziológie a multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS). Investícia, ktorá bude financovaná z eurofondov so spoluúčasťou nemocnice, sa vyšplhá na vyše 3,7 milióna eur vrátane nákupu nového medicínskeho vybavenia.
 
„Koncept OAMIS vychádza zo zahraničných modelov intenzívnej starostlivosti a jeho cieľom je neustále zvyšovanie bezpečnosti v starostlivosti o kriticky chorého pacienta. Model zahŕňa tzv. plávajúce lôžka, ktoré budeme v rámci oddelenia využívať podľa aktuálnej potreby nemocnice. Dokážeme vďaka tomu vždy dynamicky reagovať na potreby jednotlivých odborností,“ hovorí riaditeľka Nemocnice Svet zdravia Galanta Alexandra Pavlovičová. Nemocnica bude mať k dispozícii 17 takýchto lôžok. OAMIS sa bude nachádzať na prvom poschodí, Z tohto dôvodu je momentálne urgentný príjem presťahovaný na tretie poschodie.
 
 
Práce na OAMIS by mali byť ukončené do 2020 a následne rekonštruckia urgentného príjmu bude dokončená v 2021. Aj tu nastanú výrazné zmeny. Pracovisko budú tvoriť ambulancie, zákroková miestnosť pre poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, sedem expektačných lôžok vrátane jedného izolovaného a spoločné pracovisko sestier. To bude umiestnené tak, aby mali sestry dobrý prehľad o dianí na zverenom úseku.
 
Súčasťou nového urgentného príjmu bude aj čakáreň a vstupná recepcia s takzvanou triediacou miestnosťou. Poradie pacientov sa bude určovať na základe moderného triediaceho systému, tzv. triáže. „Pacienti budú rozdelení do piatich skupín na základe závažnosti ich zdravotného stavu. Poradie ich ošetrenia nebude stanovené podľa času ich príchodu na urgentný príjem, ale podľa naliehavosti zdravotného stavu. Znamená to, že najvážnejšie prípady dostanú najvyššiu prioritu,“ vysvetľuje riaditeľka galantskej nemocnice.
 
Na urgentnom príjme nemocnica v ďalších rokoch očakáva nárast počtu pacientov. V roku 2020 by tam mali ošetriť vyše 18-tisíc pacientov ročne, teda o vyše tisíc pacientov viac, ako v súčasnosti.
 
 
 
Začala ďalšia rekonštrukcia v Nemocnici Svet zdravia v GalanteZačala ďalšia rekonštrukcia v Nemocnici Svet zdravia v GalanteZačala ďalšia rekonštrukcia v Nemocnici Svet zdravia v GalanteZačala ďalšia rekonštrukcia v Nemocnici Svet zdravia v Galante