Živnostníci s odkladom daňového priznania dostanú oznámenie o poistnom až v októbri 2019

Živnostníci s odkladom daňového priznania dostanú oznámenie o poistnom až v októbri 2019

Ekonomika     Sociálna poisťovňa    
Sociálna poisťovňa pripomína, že živnostníci a ostatné SZČO s predĺženou lehotou na podanie daňového priznania dostanú zo Sociálnej poisťovne oznámenie (listovou zásielkou, ale kto má zriadenú e-schránku, tak prostredníctvom nej) o poistnom až v októbri, presnejšie do 21. októbra 2019. Nemusí ich teda znepokojovať, ak v júli nedostali žiadnu informáciu zo Sociálnej poisťovne. Osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2018, sa prehodnocuje vznik, zánik povinného poistenia alebo výška poistného až k 1. októbru 2019. Poistné potom prvý raz zaplatia za mesiac október so splatnosťou do 8. novembra 2019.
Živnostníkom, ktorí odovzdali daňové priznanie v riadnom termíne, Sociálna poisťovňa zaslala všetky potrebné informácie o novej výške poistného (listom alebo do e-schránky, ak ju majú aktivovanú) do 22. júla tohto roku. Poistné v novej výške sú povinní prvý raz zaplatiť do 8. augusta 2019. V prípade otázok ohľadom oznámenej výšky poistného alebo ak má SZČO pocit, že mal dostať oznámenie a nedostal, treba sa informovať v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo telefonicky v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne (tel. čísla sú zverejnené na webovej stránke www.socpoist.sk).
Živnostníci s odkladom daňového priznania dostanú oznámenie  o poistnom až v októbri 2019