Nákladná doprava bude v meste Hlohovec vylúčená od 12. augusta 2019

Rozvoj a výstavba     Trnavský samosprávny kraj    
Trnavský samosprávny kraj od 12. augusta 2019 vylúči nákladnú dopravu nad 12 ton z cestnej premávky v meste Hlohovec.
Dôvodom je havarijný stav cestného mosta, a to do času, kým neprebehne jeho komplexná rekonštrukcia.
 
Trnavská župa pripravuje komplexnú rekonštrukciu cestného mosta. Momentálne prebieha príprava projektovej dokumentácie, ktorá určí celý rozsah rekonštrukčných prác, ako aj ich časový harmonogram.
Výnimku však dostanú autobusy verejnej dopravy, vozidlá správy a údržby ciest a vozidlá s komunálnym odpadom.
Most sa nachádza na ceste II/513 v intraviláne mesta Hlohovec a premosťuje miestne komunikácie cez rieku Váh. Jeho dĺžka je 348 m, šírka 11,5 m. Vybudovaný bol v rokoch 1962 – 1964. Je to sedem polový most, kde 4 polia sú tvorené z predpätých prefabrikátov a 3 polia tvorí monolitická predpätá konštrukcia.
Intenzita dopravy na moste dosahuje v rozmedzí 7-18 hodiny od 1400 až po 1900 vozidiel/hod.
Dalibor Trebichalský, riaditeľ Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja
Obchádzkové trasy:
Južná trasa obchádzková trasa  pre osobné a nákladné vozidlá:
Šulekovo - Leopoldov (cesta II/513) – diaľničná križovatka Hlohovec (diaľnica D1) - diaľničná križovatka Trnava (diaľnica D1)  - diaľničná križovatka Šintava (rýchlostná cesta R1) – Sereď( cesta I/62, Šintava) – Dvorníky, Bojníčky (cesta II/507) - Hlohovec
Daná trasa je určená pre osobné a nákladné vozidlá (s podmienkou  zakúpená diaľničná známka) v smere od Šulekova, Leopoldova smerujúcich do Hlohovca a okolitých obci. Celková dĺžka obchádzky je 61 km. Obchádzka z opačnej strany je totožná.
Severná trasa obchádzková trasa  - pre osobné a nákladné vozidlá do 12 ton:  
Šulekovo (cesta II/513)– Leopoldov (cesta III/1319) – Drahovce (cesta I/61) – Piešťany, Nové Mesto nad Váhom( cesta I/61) - Rakoľúby ( cesta II/515)  - Hrádok, Lúka, Banka (cesta II/507) – Ratnovce, Sokolovce, Jalšové, Koplotovce (cesta II/507) - Hlohovec
Daná trasa je určená pre osobné a nákladné vozidlá (bez  zakúpenia diaľničnej známky) a zákaz pre vozidlá do 12t v smere od Šulekova, Leopoldova smerujúcich do Hlohovca a okolitých obci.
Celková dĺžka obchádzky je 87,4km. Obchádzka z opačnej strany je totožná.