OZ Vodný hrad vyhlásilo verejnú zbierku na obnovu kamenného portálu hradnej brány v Seredi

OZ Vodný hrad vyhlásilo verejnú zbierku na obnovu kamenného portálu hradnej brány v Seredi

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
OZ Vodný hrad sa už niekoľko rokov snaží o záchranu seredského kaštieľa. Počas týchto rokov vyvinuli niekoľko aktivít na  zachovanie tejto kultúrnej pamiatky. Najnovším krokom k aspoň čiastočnej záchrane je vyhlásenie verejnej zbierky s cieľom obnoviť kamenný portál hradnej brány a navrátiť mu pôvodný stav.
 
 
Zbierka je už zaregistrovaná na Okresnom úrade  v Galante dňom 18. júla 2019 pod názvom: Otvárame hradnú bránu-obnova portálu na seredskom kaštieli. Zámerom zbierky občianskeho združenia je obnoviť staticky narušený kamenný portál hradnej brány Šintavského hradu a vrátiť mu pôvodný výraz.  Dnes portál podopiera provizórna drevená konštrukcia.
 
Na zbierku môžete prispieť buď zaslaním finančnej hotovosti na číslo účtu: SK26 0900 0000 0051 5968 1250  alebo vložením hotovosti do pokladničiek, ktoré budú umiestnené na verejne dostupných miestach. Zbierka potrvá od 22. júla 2019 do 20. júla 2020.
 
Cieľová rozpočtovaná suma : 17 686 €.
 
Návrh vizualizácie vypracoval architekt Ing. Ondrej Kurbel
Rozpočet reštaurátorskych prác : reštaurátor Mgr. František Šmigrovský
Pamiatková starostlivosť: Mgr. Arch. Rastislav Petrovič
Finančná starostlivosť: Ing. Martina Hilkovičová
Stavebný inžiniering: Ing. Peter Olejár, Ing. Robert Hilkovič
 
 
 
Ak nazrieme do histórie, bránu dal postaviť gróf Stanislav Thurzo, manžel Anny Roziny Listiusovej. Stalo sa tak po roku 1600, počas rozsiahlej prestavby hradu na protitureckú bastiónovú pevnosť. Cieľom je obnoviť renesančnú podobu portálu, ktorý bol súčasťou 3. hradnej brány.
 
Seredský kaštieľ je ale v zlom stave. Určite mnohých napadá otázka, ako je to so statikou kaštieľa. Má obnova brány vôbec zmysel? Nespadne napokon celý kaštieľ ? Poslanec a architekt v jednej osobe Ondrej Kurbel povedal: „ Verím, že nespadne. Na základe výzvy pamiatkového úradu mesto zabezpečilo statický posudok na stabilizáciu krovu, tak aby s lokálnymi výmenami častí krovu a drobnými opravami krytiny bola zabezpečená funkčnosť strechy na min 10-15 rokov. Aspoň kým sa nám nepodarí získať peniaze z externých zdrojov na kompletnú opravu strechy. Momentálne statická kancelária pracuje na návrhu stabilizácie poškodených častí nosného muriva. Verím, že presvedčíme zastupiteľstvo aby vyčlenili peniaze aspoň na túto základnú údržbu a stabilizáciu objektu. Okrem pokusov o získanie peňazí z grantov je plánované vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na prenájom častí objektu. Uvidíme čo nám prinesie vyhodnotenie týchto OVS. takže postupne po malých krokoch myšlienka obnovy kaštieľa ožíva. A to chce deklarovať aj občianske združenie Vodný Hrad vyhlásením tejto zbierky a následnou obnovou kamenného portálu.“
 
Obyvatelia by si  ale nemali túto zbierku mýliť so zbierkou, ktorú vyhlásilo mesto Sereď. Na tomto transparentnom účte sa k 30.7.2019 nachádza 432,- €. Táto verejná zbierka potrvá do 1. mája 2021.
 
Predseda Občianskeho združenia Vodný hrad Rastislav Petrovič nám o zbierke povedal: " O zbierke na kaštieľ sme uvažovali už dávnejšie. Ale nie na celý kaštieľ, ale na jednu jeho časť či skôr konkrétny prvok, ktorý je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Všimli sme si, že kamenný portál brány je v havarijnom stave. Hrozilo, že bočné stojky sa časom zrútia a portál sa rozpadne. Našťastie ho dalo mesto podoprieť. V portáli je vložená výdreva, ale to je len provizórne riešenie. Ak by sa portál brány obnovil, získal by nielen dobový výraz spred 400 rokov, ale by sa aj staticky zabezpečil na ďalších 400 rokov.
 
Druhým impulzom na spustenie zbierky bol Ing. Karol Sloboda, ktorý oveľa skoršie pre vyhlásením mestskej zbierky začal na účet OZ VODNÝ HRAD posielať svoje finančné príspevky – dar na obnovu vodného hradu Šintava. A aby tých peňazí bolo viacej, rozhodli sme sa vyhlásiť zbierku a použiť ju práve na obnovu portálu hradnej brány.
 
Podobne ako celý kaštieľ, aj táto brána dostala po roku 1949 riadne zabrať. Najprv nevhodnými stavebnými zásahmi a potom dlhodobou neúdržbou. Dokonca po roku 1960 bránu z oboch strán zamurovali a v prejazde postavili záchody pre stavbárov, ktorí v tom čase stavali v Seredi nové sídliská. Po čase záchody zrušili a zámurovku brány vybúrali. A to dosť nešetrne.
 
Dúfame, že portál brány sa podarí obnoviť do renesančnej podoby akú získal za Thurzovcov. Symbolicky by sa tak mohla spojiť minulosť so súčasnosťou, seredský kaštieľ so šintavským hradom. Boli by sme radi keby obnova portálu brány naštartovala aj obnovu nejakej časti kaštieľa."   
 
 
 
OZ Vodný hrad vyhlásilo verejnú zbierku na obnovu kamenného portálu hradnej brány v SerediOZ Vodný hrad vyhlásilo verejnú zbierku na obnovu kamenného portálu hradnej brány v SerediOZ Vodný hrad vyhlásilo verejnú zbierku na obnovu kamenného portálu hradnej brány v SerediOZ Vodný hrad vyhlásilo verejnú zbierku na obnovu kamenného portálu hradnej brány v Seredi