Poslanci odsúhlasili základné cestovné v mestskej autobusovej doprave. Zmeny nastali u ľudí, ktorí majú nárok na cestovné zdarma.

Poslanci odsúhlasili základné cestovné v mestskej autobusovej doprave. Zmeny nastali u ľudí, ktorí majú nárok na cestovné zdarma.

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
V záujme zabezpečenia verejnej autobusovej mestskej hromadnej dopravy v Seredi  bolo na zasadnutí MsZ dňa 17. júla poslancami odsúhlasené tzv. základné cestovné. Schválenie základného cestovného je  podkladom pre uzatvorenie zmluvy s budúcim dopravcom, nakoľko mestu Sereď  v roku 2019 končí zmluva so SAD Dunajská Streda. Z tohto dôvodu bude vyhlásené výberové konanie na nového dopravcu miestnej autobusovej dopravy.  Zmluva bude s výhercom podpísaná len na jeden rok. Následne bude vyhlásené nové výberové konanie, na konci ktorého bude už zmluva s novým dopravcom podpísaná na dlhšie obdobie a to na 10 a viac rokov.
 
Celé toto obdobie jedného roka bude tzv. monitorovacie obdobie, z ktorého získané poznatky budú zapracované do dlhodobej zmluvy s novým dopravcom. Monitoringom mesto získa napríklad informácie, koľko cestujúcich využíva miestnu autobusovú dopravu, koľko z nich má nárok na cestovné zdarma, koľkí cestujúci využívajú dopravné karty a podobne. Poslanci na zasadnutí odsúhlasili, že základné cestovné sa v podstate meniť nebude.
                     
Marián Šišo, vedúci oddelenia rozvoja mesta poslancov informoval, že rozdiel nastane iba v bezplatnej doprave. Túto pre niektoré skupiny cestujúcich zaviedla samospráva mesta  Sereď ešte 1. januára 2019. Kým doteraz za cestu autobusom nemuseli platiť deti do 15 rokov alebo poberatelia starobného dôchodku ( okrem výsluhového ),  podľa nového rozdiel nastal v tom, že zdarma budú mať dopravu deti len do 6 rokov a poberatelia dôchodku nad 70 rokov ( do 70 rokov iba ak majú dopravnú kartu ). Naďalej v tejto skupine zostávajú študenti a ŤZP osoby. Pre informáciu iba dopĺňame, že bezplatnú dopravu ale musí dopravcovi doplatiť samospráva, čo nie sú malé peniaze.
Zaujímavosťou je vyčíslenie počtu najazdených kilometrov, ktoré SAD Dunajská Streda na území mesta najazdí.  Miestnu hromadnú prepravu zabezpečuje dopravca na dvoch linkách a to č. 202111 a č. 202112. Predpokladaný ročný počet skutočných km bez obchádzky na oboch linkách činí spolu 40 000 km. Predpokladaný ročný počet km s obchádzkou, nakoľko je most ponad železnicu pre autobusovú dopravu uzavretý, činí spolu 69 000 km.
Poslanci odsúhlasili základné cestovné v mestskej autobusovej doprave. Zmeny nastali u ľudí, ktorí majú nárok na cestovné zdarma.Poslanci odsúhlasili základné cestovné v mestskej autobusovej doprave. Zmeny nastali u ľudí, ktorí majú nárok na cestovné zdarma.Poslanci odsúhlasili základné cestovné v mestskej autobusovej doprave. Zmeny nastali u ľudí, ktorí majú nárok na cestovné zdarma.Poslanci odsúhlasili základné cestovné v mestskej autobusovej doprave. Zmeny nastali u ľudí, ktorí majú nárok na cestovné zdarma.