Našla sa unikátna historická fotografia Serede. Pomôžete pri jej identifikácii?

Našla sa unikátna historická fotografia Serede. Pomôžete pri jej identifikácii?

História     Iveta Tóthová    
Mnohí Seredčania už určite zachytili informáciu, že bistro Raketa má nového nájomcu.  Už niekoľko týždňov tu prebiehajú práce  na úpravách interiéru a exteriéru, aby o niekoľko dní tieto vynovené priestory privítali svojich návštevníkov.  
 
Pri upratovaní skladových priestorov nový nájomca našiel niečo, čo ho skutočne potešilo.  Ako sám povedal: „Na zemi pod regálom sme našli nejaký zaprášený obraz. Po rozobratí rámu sme zistili, že sa jedná o fotografiu oblúkového mosta, ktorý 1. apríla 1945 pri ústupe zničila nemecká armáda. Sú na nej aj mlyny, od ktorých vznikol názov Mlynárska ulica.  Je na nej napísané SEREĎ n/V POVÁŽSKE MLYNY. Fotografiu vystavíme 29. augusta, na výročie SNP, kedy na jeho počesť zapálime vatru.“
Nakoľko nie je známy autor ani dátum vyhotovenia fotografie, pripájame sa k prosbe o pomoc pri identifikácii nielen roku vzniku fotografie ale aj rodiny, ktorá sa na nej nachádza.
 
Nový nájomca bistra si myslí, že je to unikát: „Nikde na nete sme podobnú fotografiu nenašli a čo nás teší je aj fakt, že  je v 100% stave. Takže sme radi, že si aj takto môžeme pripomenúť históriu Serede.“
Našla sa unikátna historická fotografia Serede. Pomôžete pri jej identifikácii?