Hádzanárske leto 2019

Hádzanárske leto 2019

Šport     Mgr. Milan Novák    
Júl – individualné tréningy
 
August:
5.8. – 18.00 zraz na ZŠ J. Fándlyho Sereď
6. – 8. 10.00 ZŠ J. Fándlyho
            18.00 ZŠ J. Fándlyho
12.- 14. 8. 10.00 a 18.00 ZŠ J. Fándlyho
15. 8.  9.00 odchod na turnaj do Kolárova
18. 8. 17.00 príchod z turnaja
20. – 27.  8. dvojfázový tréning 10.00 – 12.00 v prírode, ZŠ, bicykle
              17.30 – 19.30 ZŠ J. Fándlyho – multifunkčné ihrisko, telocvične
30. 8 – 1. 9. Turnaj v Stupave – mlad. a st. žiačky
Turnaje – podľa ponuky: Štúrovo, Bánovce, Močenok, Šurany
 
Kontakt: Mgr. Milan Novák      0904569348
Hádzanárske leto 2019