V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019

V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019

Kultúra a divadlo     Mária Diková - vedúca mestského múzea    
      V stredu dňa 10. júla 2019  sa uskutočnila v Seredi pietna spomienka pri príležitosti 100. výročia bojov o Slovensko na počesť padlých legionárov pri obrane slovenskej krajiny. Pietne uctenie sa konalo na mieste, kde bol 30. júna 1929 odhalený pomník padlým legionárom pri obrane Slovenska. Spomienkovú akciu organizoval z Čiech Odbor pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR, v zastúpení Pavlom Filipkom, ďalej Československá obec legionářska, v zastúpení Milanom Mojžíšom  a zo Slovenska Ministerstvo vnútra, Oddelenie miestnej štátnej správy – úsek vojnových hrobov, v zastúpení Janou Královou, Nadácia Milana Rastislava Štefánika, v zastúpení Pavlom Šestákom v spolupráci s mestom Sereď, v zastúpení Ľubomírom Veselickým. Zo Zväzu vojakov SR – Klubu v Seredi sa aktu zúčastnil predseda Ondrej Urban. Po tomto akte pokračovalo rokovanie zástupcov na MsÚ. Celá skupina tridsiatich hostí navštívila Mestské múzeum v Seredi, kde ich pozvala vedúca múzea Mária Diková na prehliadku expozícií a výstavu fotografií zo slávnosti odhalenia pomníka legionára, ktorý bol po roku 1958 z miesta pred Obecným domom odstránený a v roku 1968 zasypaný do jamy za hrádzou. O výsledkoch merania  v miestach zakopania sochy pri Váhu informoval hostí v múzeu geológ Michal Hoffman, ktorý bol tiež pozvaný. Všetci prítomní odchádzali s prianím, aby sa socha podarila nájsť a mohla sa navrátiť s úctou na pôvodné miesto. Na záver tajomník Československej obci legionárskej Milan Mojžiš daroval múzeu pamätnú medailu k 100. výročiu Československých légií v boji o Slovensko a publikácie z legionárskej histórie.
V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019V Seredi si pripomenuli 100. výročie bojov o Slovensko 1919 – 2019