Medzi 118-timi vynikajúcimi chemikmi z celého sveta má v Periodickej sústave mladých chemikov svoje miesto aj Seredčan

Medzi 118-timi vynikajúcimi chemikmi z celého sveta má v Periodickej sústave mladých chemikov svoje miesto aj Seredčan

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie IUPAC vyhlásila, pri príležitosti osláv 100. výročia svojho vzniku a pri prilezitosti 150. výročia vzniku Periodickej tabuľky chemických prvkov, vytvorenie  Periodickej sústavy mladých chemikov sveta.
 
Od júla 2018 do júla 2019 boli nominovaní a napokon aj titulom ’Young Chemist Element’ ocenení 118-ti vynikajúci mladí chemici a chemičky z celého sveta. Cieľom tejto aktivity bolo vytvoriť Periodickú tabuľku s menami a profilmi mladých chemikov. Za každým z vybraných prvkov periodickej sústavy sa skrýva jeden chemik. Výsledná periodická sústava má zdôrazňovať rozmanitosť kariér, kreativitu a oddanosť mladých chemikov predstavujúcich poslanie a základné hodnoty organizácie IUPAC.
 
Veľkým úspechom je, že  medzi výnimočnými 118-timi celosvetovými mladými chemikmi z celého sveta, je aj Seredčan Ľubomír Švorc. Reprezentuje chemický prvok Európium, ktorý má v periodickej tabuľke symbol Eu a protónové číslo 63. Bol nazvaný podľa svetadielu Európa.
 
Tento mimoriadny úspech si vysoko cení a dodáva: „Teším sa a úprimne si vážim, že môžem byť súčasťou tohto "spolku" vynikajúcich mladých chemikov z celého sveta a reprezentovať chemický prvok Európium (63).  Ale ide sa ďalej, netreba zaspať na vavrínoch, je tu ešte veľa práce. Pred nami sú ďalšie nové výzvy, jednak v oblasti vedecko-výskumnej, pedagogickej, športovej, ale aj v tej súkromnej. Tak idem do toho všetkého minimálne na 100%.“
 
Ľ. Švorcovi bolo ako laureátovi chemického prvku Európium, od výkonneho riaditeľa Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) Dr. Lynna M. Sobyho z USA, za tento úspech udelené ocenenie v súvislosti s PERIODICKOU TABUĽKOU MLADÝCH CHEMIKOV. Zároveň obdržal aj krištalovú pologuľu s motívom 100. vyročia IUPACu.
 
Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD. je absolventom Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi a v súčasnosti pôsobí ako pedagogický pracovník na Ústave analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zabezpečujúci mimoriadne kvalitnú prednáškovú a seminárnu činnosť. V oblasti vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti patrí k najvýkonnejším pracovníkom STU, a to rozsahom metodického a problémového záberu, ako aj počtom a kvalitou publikácií a výsledkov.  Po celom svete absolvoval množstvo vedeckých pobytov a odborno-vzdelávacích seminárov. Jeho vedeckú aktivitu dokumentuje viac ako 100 pôvodných vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch, na ktoré je doposiaľ evidovaných spolu viac ako 1100 citácií. Za výsledky vedeckovýskumnej činnosti mu bolo udelených niekoľko významných ocenení ako Cena firmy Metrohm ČR 2013 za najlepšiu publikáciu mladého elektroanalytického chemika do 35 rokov, Vedec roka SR 2014 v kategórii Mladá osobnosť vedy, Najlepšia publikácia STU 2016 za najcitovanejšiu prácu v rokoch 2014-2016 a Prémia za trojročný vedecký ohlas 2015-2017 udelená Literárnym fondom SR.  Vedeckovýskumná práca Ľ. Švorca je zároveň spájaná s výchovou študentov v rámci bakalárskych projektov, semestrálnych, diplomových a dizertačných prác. Za vedeckovýskumnú a publikačnú aktivitu bol ocenený Cenou mesta Sereď za rok 2015 .
Medzi 118-timi vynikajúcimi chemikmi z celého sveta má v Periodickej sústave mladých chemikov svoje miesto aj SeredčanMedzi 118-timi vynikajúcimi chemikmi z celého sveta má v Periodickej sústave mladých chemikov svoje miesto aj SeredčanMedzi 118-timi vynikajúcimi chemikmi z celého sveta má v Periodickej sústave mladých chemikov svoje miesto aj SeredčanMedzi 118-timi vynikajúcimi chemikmi z celého sveta má v Periodickej sústave mladých chemikov svoje miesto aj SeredčanMedzi 118-timi vynikajúcimi chemikmi z celého sveta má v Periodickej sústave mladých chemikov svoje miesto aj Seredčan