Oznam o vybavení požiadaviek odoslaných primátorovi

Mestský úrad     Ľubomír Veselický, zástupca primátora mesta Sereď    
Vzhľadom na zverejnenie nepravdivých  informácií  o tom, že písomné a mailové žiadosti adresované primátorovi  mesta Sereď  Ing.  Martinovi  Tomčányimu ostávajú  BEZ ODOZVY , oznamujem občanom, že primátor  po návrate z dovolenky , ktorú čerpá od 26. 6. 2019 odpovie v takom poradí, ako mu boli od 26.6.2019 doručené.