Ilúzie a skutočnosť

Životné prostredie a príroda     Bc. Ľubomír Veselický    

 

Na oneskorenú tretiu kosbu zelených plôch  reagovalo v ostatných dňoch niekoľko občanov kritickými pripomienkami. Zorientovaní posielali svoje e-maily na adresy funkcionárov mesta. Nezorientovaní, ktorí si chceli asi  iba zanadávať, posielali svoje e-maily na adresu súkromného média SOL.  Medzi nami. Písať do médií, keď chcem rýchlo dosiahnuť nápravu, je asi také účinné, ako volať ich k požiaru.

Majiteľ SOL na tému nepokosených tráv zverejnil hneď tri články.

28.6.2019.Môže sa stať, že občanom dôjde trpezlivosť a pristúpia k podstatne tvrdším prejavom nespokojnosti, ako verejná kritika
2.7.2019 Z predvolebnej pýchy, povolebná ostuda...
2.7.2019  Vedenie mesta na kritiku reagovať vie aj okamžite. Má na to aj kapacity. Na čo reaguje, je otázkou priorít

Na kritizovaný problém sa pozerám z viacerých uhlov. Tým prvým  je posielanie postrehov médiu, ktoré z nevôle niekoľkých občanov cez citové vydieranie ( pokosené nie je ani ihrisko, ktoré má slúžiť tým najmenším - našim deťom na hranie ) po hysterický záver (aj to málo nachádzajúce sa na sídlisku je zarastené trávou a burinou, v ktorej sa malé dieťa pustené rodičom vyslovene stratí vo vysokej burine)  vyprodukuje informáciu tak, aby adresát nadobudol dojem, že zelené plochy sú dokonale pokosené vo všetkých mestách na Slovensku okrem Serede. Tri články s tou istou témou majú všetkých presvedčiť, že kardinálnym problémom  Serede sú  vysoké trávy.   (Bodaj by tomu tak bolo!!!)

Deti stratené v tráve?  Už som to povedal niekoľkokrát.  Nepoznám prípad, a nemyslím tým iba v Seredi, ale minimálne v  Strednej Európe, že by sa v tráve stratilo dieťa. Pre ostatný svet to asi platí rovnako. Maugli je výnimka. Ale ten sa stratil v džungli a celý príbeh vymyslel  a napísal Joseph Rudyardd Kipling.

  Argumentačná hodnota výroku „(sídlisko) zarastené trávou a burinou, v ktorej sa malé dieťa pustené rodičom vyslovene stratí vo vysokej burine“ je teda  nulová.  Ale dobre sa to počúva! Rozprávkové prirovnania máme jednoducho radi. A ak už nie je  nič iné po ruke, na kritiku primátora a jeho zástupcu poslúži aj vysoká tráva.

Priestor dostali samozrejme  anonymní diskutéri.

Alergik | 28-06-2019 07:17:06 | Odhliadnúť od alergie stačí, že zaprší, zakvasí to a toho smradu čo sa vyprodukuje. Nemá niekto seredské noviny. Tam nasľuboval, kde všade primátor nasadí stromy a rastliny. Lebo za 4 roky dal vyrubať viac stromov ako nasadil. Vznikajú prázdne plochy kde niekedy boli kríky stromy. Tomčany je obyčajná sľubotechna. Ak ich nájdem tak mu ich pošlem.

Alergik má asi vlastnú štatistiku a dokumentáciu. Nič  ale nepreukázal. Naša evidencia hovorí, že v roku 2018 bolo na území mesta vysadených 110 stromov, fyzickým a právnickým osobami bolo doručených  14 súhlasných rozhodnutí k výrubu stromov, mesto uskutočnilo výrub 14 stromov, 4 tují, a 78 m2 kríkov. Matematika nepustí a pre zvedavých vieme dokladovať aj obdobie 4 ostatných rokov.

Garbiar /03-07-2019  10:59:13/Takže sídlisko na Garbiarskej nám pokosili, chvíľu to vydrží. Nebolo by od veci ešte zrezať ten prales pri Váhu pod "títešom" smerom od pozemku krčmy smerom k Čečovi. Pred pár rokmi orezali porast do výšky asi 3 metrov. Bolo to presvetlené a hlavne sa tam grupovalo menej asociálov. Je hanba také čosi mať pri frekventovanej cyklotrase. Tam by sa teraz schoval Jánošík aj s Alibabom kompletne so svojimi družinami.

 Keď stromy odstraňujeme, je zle. Keď koruny stromov nepresvetľujeme, tiež je zle. Kto by vám páni vyhovel?

V ďalšom článku (Vedenie mesta na kritiku reagovat vie aj okamžite....) ma najviac upútala  informácia z 2.7.2019: „Dnes ráno mi žena volala, že to konečne kosia  tak to padlo na úrodnú pôdou tie vaše články Ďakujem pekne p. Majko“

Opäť ilúzia. Kosby sú vykonávané podľa plánu. Ak si niekto myslí, že riadiaci pracovník posiela koscov  na miesto, ktoré občan oznámi pánovi Majkovi, musím ho sklamať. Čas zverejnenia kritiky sa  tomto prípade bezmála prekrýval s plánovaný časom úpravy a kosby. Kedysi bolo také podobenstvo o podávaní sťažností na starú lampáreň. Možno prišiel čas aktualizovať ho.  A možno netreba. Kto bude chcieť, aj tak bude posielať svoje  tzv.  „sťažnosti“ na SOL. Aj keď s rovnakým účinkom, akoby ich posielal na starú lampáreň.

Ďalší výrok z diskusie:  Síce pokosené ale asi preto, aby sa tam bagre a robotníci nestratili a preliezky a hojdačka vidíte ako je na tom. Alebo tam idú robiť Disneyland park? Neviem asi majú nejaký nový zámer renováciu nevidím do toho len mi to prišlo už až smiešne .
Norbert Antala

Komentár vlastníka média:  Samospráva teda znovu pravdepodobne neinformovala ani len obyvatelov najbližších činžiakov, čo a kto ide na verejnom priestranstve a rovno pod ich oknami robiť. Celé zle. "Pán primátor, stále nechápeš, že máš spravovať  nie svoju vlastnú firmu, ale veci verejné?"

Miloš Majko buď nečíta vlastné stránky, alebo zámerne klame, lebo sa mu to hodí. Pretože Iveta Tóthová v článku s názvom V Seredi začala výmena teplovodných rozvodov. Prvé práce začali na ulici D.Štúra., uverejnenom v SOL 7. 4. 2019 napísala toto:

Pred niekoľkými dňami začala na území mesta Sereď výmena teplovodných rozvodov. Zadávateľom prác je Energetika Sereď s.r.o., ktorá na základe zmluvy o nájme prevádzkuje aktíva spojené s výrobou a distribúciou tepla, teplej úžitkovej vody a pitnej vody v meste. Celý projekt výmeny teplovodov je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 2 397 806,- €.  Realizátorom prác je firma AVA-stav Galanta, ktorá má s podobnými prácami už skúsenosti. Naposledy výmenu teplovodov zrealizovala firma v Šali. Primárnym cieľom rekonštrukcie je dosiahnutie čo najnižšej straty tepla v teplovodných rozvodoch. Rekonštrukcia prebehne v okruhoch kotolní K4, K5 a K9, čo zahŕňa približne dve tretiny mesta. Práce budú vykonávané po etapách, ako prvá z nich začala rekonštrukcia na ulici D. Štúra. Práce by mali byť na celom území mesta ukončené do 15. septembra 2019.

Článok s rovnakým textom uverejnila aj na webovej stránke mesta o deň neskôr 8.4.2019 pod názvom „V Seredi začala výmena teplovodných rozvodov“ .

Je ale pochopiteľné, že o výmene teplovodných potrubí Miloš Majko nepíše.  Bezmála 2,4 mil. Eur z vonkajších zdrojov, ktorými bude zvýšená hodnota majetku mesta prenajatého  prevádzkovateľovi tepelného hospodárstva nijako nepasuje do opľúvania  primátora Matina Tomčányiho. V tomto  prípade dokonca  s výdatnou podporou poslanca Pavla Kurbela a niektorých ďalších „expertov“  na tepelné hospodárstvo z mestského zastupiteľstva.Preto komentárom naviazal na vyjadrenie neinformovaného občana a  tvrdí, že: „Samospráva teda znovu pravdepodobne neinformovala ani len obyvateľov najbližších činžiakov, čo a kto ide na verejnom priestranstve a rovno pod ich oknami robiť.“

Lenže samospráva informovala!  Či Miloš Majko informáciu  na vedomie zobral, alebo nie, je jeho problém. Ak ale o niečom píše, a hrdí sa titulom novinár, mal sa riadiť  Etickým kódexom  novinára, ktorý okrem iného hovorí, že „Novinár urobí všetko potrebné, aby verejnosti podával informácie pravdivé, overené a odborne fundované.“  Náš „novinár“ to ale urobil elegantne. Použil slovo „pravdepodobne“.  A čistý je ako ľalia. V jeho očiach.