OZ Vodný hrad pripravilo pre verejnosť literárnu súťaž " Život na seredskom kaštieli ".

OZ Vodný hrad pripravilo pre verejnosť literárnu súťaž " Život na seredskom kaštieli ".

Umenie a literatúra     Iveta Tóthová    
OZ Vodný hrad pripavilo pre verejnosť literárnu súťaž pod názvom " Život na seredskom kaštieli ".  Ak máte fantáziu alebo radi vymýšľate príbehy tak táto súťaž je určená práve pre Vás. Vyhrať môžete až 100.- €. Téma poviedky má súvisieť s históriou seredského kaštieľa a životom ľudí žijúcich, pracujúcich alebo ináč spojených so seredským kaštieľom. Maximálne 4 stranovú poviedku môžete zaslať e-mailom na adresu vodny.hrad.sk@gmail.com ako prílohu e-mailu alebo v papierovej forme doručiť do mestského múzea. V predmete e-mailu uveďte: literárna súťaž a v texte e-mailu uveďte svoje meno, názov poviedky, krátku informáciu o sebe.
 
Autori budú rozdelení do troch kategórií podľa veku:  od 14-19 rokov, od 20-26 rokov a nad 26 rokov. Poviedky posielajte do 30. septembra 2019. Stanovená uzávierka pre zaslanie poviedky je do 30.9.2019. O víťazovi rozhodne odborná porota, ktorej členmi sú odborníci z oblasti literatúry a písaného slova a členovia rady občianskeho združenia Vodný Hrad. Ceny sú naozaj lákave. Autori víťaznej poviedky v každej kategórii získavajú 100 EUR. V každej kategórii budú udelené aj dve prémie v hodnote 40 EUR Ako bonus existuje možnosť, ktorá nie je záväzná, že niektorá z poviedok bude vybraná na dramatizáciu a následne divadelné spracovanie ochotníckym divadlom. Takáto práca bude odmenená sumou 70 EUR.
 
Takže neváhajte, premýšľajte a píšte. Organizátori sa už teraz tešia na zaujímavé čítanie Vašich poviedok. Viac informácií nájdete na stránke http://www.vodnyhrad.sk/
OZ Vodný hrad pripavilo pre verejnosť literárnu súťaž