3. ročník súťaže o naj záhradku resp. predzáhradku

3. ročník súťaže o naj záhradku resp. predzáhradku

Mestský úrad     Oddelenie životného prostredia    
Mesto Sereď vyhlasuje 3. ročník súťaže o najkrajšiu záhradku resp. predzáhradku nachádzajúcu sa na území mesta Sereď.
 
Do súťaže budú zaradené tie záhradky/predzáhradky, ktorých občania nám zašlú min. 3 a max. 5 fotografii s informáciami, ktorými svoju záhradku/predzáhradku priblížia ostatným občanom resp. hlasujúcim:
ulica, na ktorej sa záhradka resp. predzáhradka nachádza,
rodina, osoba, osoby, ktoré sa o záhradku resp. predzáhradku starajú,
druhová skladba, a i.   
 
Hlasovanie bude prebiehať, tak ako v minulom roku, na webovej stránke Seredských noviniek a víťazí získajú hodnotné ceny.
Súťaž bude rozdelená do troch kategórii:
predzáhradky pred bytovými domami,
predzáhradky pred rodinnými domami a 
súkromné záhrady.
 
Svoje fotografie s popisom zasielajte na daniela.vaskova-kasakova@sered.sk do 19.7.2019.
  
3. ročník súťaže o naj záhradku resp. predzáhradku