ZŠ J. Fándlyho úspešná v hlasovaní o projekt "Školská komunitná záhrada, ktorá učí."

ZŠ J. Fándlyho úspešná v hlasovaní o projekt "Školská komunitná záhrada, ktorá učí."

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Raiffeisen banka už tretí rok zorganizovala program „Gesto pre mesto“, v rámci ktorého podporuje komunitné projekty na zlepšenie života v mestách. Finančným darom 1000 € banka podporí v 44 mestách po celom Slovensku projekty s najvyšším počtom hlasov. Za mesto Sereď sa do súťaže zapojila ZŠ J. Fándlyho s projektom "Školská komunitná záhrada, ktorá učí."
 
Online hlasovanie prebiehalo celý mesiac jún a dnes vieme že škola bola v hlasovaní úspešná.  Seredčania opäť ukázali, že ak treba vedia sa za dobrú vec spojiť. Z  peňazí bude vybudovaná záhradka s interaktívnymi vzdelávacími prvkami, v ktorej budú žiaci záhradníčiť.  Škola týmto ďakuje za každý jeden hlas.
ZŠ J. Fándlyho úspešná v hlasovaní o projekt ZŠ J. Fándlyho úspešná v hlasovaní o projekt