TERMÍNY ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA DRUHÝ POLROK 2019

TERMÍNY ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA DRUHÝ POLROK 2019

Mestský úrad     Oddelenie životného prostredia    
TERMÍNY ZBERU TRIEDENÉHO ODPADU NA DRUHÝ POLROK 2019