Rok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLI

Rok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLI

Mestský úrad     Oddelenie školstva, rodiny, kultúry a športu    
Aj v roku 2019 sa mesto Sereď zapojilo do kampane Do práce na bicykli. Zapojených samospráv na Slovensku bolo  99 a Sereď sa umiestnila podľa počtu najazdených kilometrov na 34. mieste.
Zapojených samospráv: v roku 2019 bolo 99
Registrovaných tímov: v roku 2019 – 3 779  
Registrovaných účastníkov: v roku 2019 - 12 687 , to je o 1 626 účastníkov viac ako v minulom roku
Celkovo na bicykli odjazdených 1 026 884,53 km z toho na jedného účastníka pripadá 80,94 km
Ušetrené CO2:  332 750,67 kg
Počet jázd spolu:  167 250
 
Poradie na Slovensku podľa podľa počtu najazdených kilometrov
            1. mieste – Bratislava
            2. mieste – Martin
            3. mieste  - Žilina
Sereď sa umiestnila na 34 mieste z celkového počtu zapojených samospráv.
 
Na vyhodnotení sme privítali aj p. Petra KLUČKU -národného cykloordinátora z  Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorý sa aj všetkým účastníkom prihovoril.
Sereď :
Súťažilo 22 tímov zostavených z 13 firiem a organizácií (zo Slovenského cukrovaru, I.D.C. Holding a.s., Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Eriksoft-u s.r.o., Spoločnosť Jeja, SEKOM-u, Mesto Sereď, ZŠ Juraja Fándlyho, Špeciálnej ZŠ, MŠ D.Štúra – elokované pracovisko Cukrovarská, LLARIK SYSTEMS, s.r.o., NHM s.r.o., Obchodná akadémia)
Počet súťažiacich 72
Spolu najazdených  5 558,09 km
Ušetrených 1 397,85  kg CO2
Spolu v priemere 77,20 jázd na účastníka
 
VÝSLEDKY SEREĎ :
I.kategória
 NAJVÄČŠÍ POČET KILOMETROV – TÍM
1. Miesto:  ŠPECKATÍM – 601,59 km  (spolu 180 jázd) - Zamestnávateľ Špeciálna ZŠ
2. Miesto: HORALKY – 548,58 km (spolu 133 jázd) - Zamestnávateľ IDC Holding Sereď
3. Miesto: TINK OF SEREĎ – 500,60 km ( spolu 122 jázd) - Zamestnávateľ IDC Holding Sereď
 
II. kategória
Vedúci jednotlivci podľa počtu km
1.Miesto:  účastníčka zo Špeckatímu najazdila 281,59 km (42 jázd)
 
III.kategória
NAJVÄČŠÍ POČET JÁZD - TÍM
1. Miesto  : 180 jázd - Špeckatím (Špeciálna ZŠ)
 
IV.kategória
NAJVÄČŠÍ POČET JÁZD - JEDNOTLIVEC
1. Miesto: 50 jázd – účastníčka z tímu Baliareň
 
V.kategória
SPOLOČNOSŤ S NAJVÄČŠÍM POČTOM REGISTROVANÝCH TÍMOV A ÚČASTNÍKOV:
Víťazom sa stáva spoločnosť I.D.C. Holding, a.s.,  ktorá mala v súťaži zapojených                    6 tímov a 23 súťažiacich.
(ATTACK MIX, Horalky, Tink Of Sereď, Vytrvalci, Sed-IT-A, Makačky)
 
VI. kategória
50 € poukážka losovaním
V bohusovej kategórii bol zaradený ten, kto odjazdil 2/3 všetkých jázd ( 28 jázd ), alebo najazdil minimálne 500 km – spolu  splnilo túto podmienku 39 súťažiacich cyklistov
Všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme a už teraz sa tešíme na kampaň opäť o rok!
Rok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLIRok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLIRok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLIRok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLIRok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLIRok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLIRok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLIRok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLIRok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLIRok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLIRok 2019 DO PRÁCE NA BICYKLI