„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“

„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Dňa 29. júna sa v Mestskom múzeu v Seredi konala prednáška akademického architekta Oldřicha Hozmana na tému: 12 ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jána Amosa Komenského.
 
Vedúca múzea Mária Diková predstavila Oldřicha Hozmana ako architekta, ktorý navrhuje a vyvíja výnimočné interiéry, domy a záhrady. Usiluje sa o využitie všestranných schopností a spôsob jeho práce ho vedie k dôslednému kráčaniu po ceste ľudského a kultúrneho prostredia, ktorý chápe vývoj človeka a ako súčasť jeho životného prostredia.
 
V prednáške predstavil múdrosť filozofov-vedcov, ktorí patrili vo svojej dobe medzi najpoprednejších európskych vzdelancov. Zaoberali sa rozvojom osobnosti, uvedomenia si vlastného človečenstva a rozvojom duševných schopností človeka počas života.
 
Oldřich Hozman mal podobnú prezentáciu aj v Českej republike, kde portál Odborná komisia pre výchovu a vzdelávanie v múzeách o prednáške napísal: „Architekt Hozman nadviazal na Jana Amosa Komenského, ktorý tvrdil, že človek má 12 zmyslov. Komenský hľadal odpoveď na otázku, čo je to pravda. Jeho koncept stál na 3 pilieroch (zmysly sa dajú rozdeliť do 3 kategórií a spolu tvoria Pytagorov trojuholník). Druhým spomenutým bol rakúsky filozof Rudolf Steiner, zakladateľ antropozofie. Tvrdil napríklad, že dotyk, ako ho poznáme denne, nie je ten pravý. Skutočný dotyk je ten, keď strčíme ruku do tmavej diery a so zapchatými ušami. Ďalej hovoril, že aj fyzické zmysly je možné vnímať z ich mentálnej strany. Príkladom môže byť doska, ktorá ma na spodnej strane natiahnuté struny. Ak si na ňu ľahnete a niekto iní bude po strunách hrať, melódia prenikne priamo cez vaše telo. Steiner rozdelil 12 ľudských zmyslov na 4 mentálne (čuch, chuť, vnímanie tepla a videnie), 4 fyzické (dotyk, život, pohyb a rovnováha) a 4 zmysly pre duchovno (načúvanie, reč, vnímanie myšlienok iných/myslenie a vnímanie seba samého)."  Architekt Hozman na základe toho projektuje stavby, ale aj výstavy či expozície, tak, aby mohli návštevníci používať čo najviac zo svojich zmyslov.
 
 
„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“„Dvanásť ľudských zmyslov u Rudolfa Steinera a Jana Amosa Komenského“