Študenti seredského gymnázia úspešní na celoslovenskej súťaži

Študenti seredského gymnázia úspešní na celoslovenskej súťaži

Školstvo a vzdelávanie     Iveta Tóthová    
Už po desiaty krát sa konala celoslovenská súťaž známa pod názvom Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Ide o prezentáciu prác mladých talentov, ktorým nie je cudzia nápaditosť, tvorivosť či cit pre konkrétnu umeleckú formu a zároveň im nechýba odvaha predstúpiť so svojím výtvorom pred hodnotiacu komisiu a napokon v prípade ocenených aj pred širšiu verejnosť.
 
Súťaž mala tri časti – literárnu, výtvarnú a elektronickú. Spoločnou témou bolo: „Cyril a Metod ako cestovatelia v čase, Z klenotnice pokladov Veľkomoravskej ríše, Veľkomoravská postava v (ne)záujme mladého človeka, Naše kľúče od Svätoplukovho kráľovstva a Cyrilo-metodské dedičstvo ako pamäť kultúry.“
 
 
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa konalo v piatok 7. júna 2019 na pôde Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Podľa organizátorov mali viaceré najmä literárne a výtvarné práce veľmi dobrú úroveň a nepochybne prispeli k naplneniu zmyslu súťaže. Viaceré najmä literárne a výtvarné práce mali veľmi dobrú úroveň a nepochybne prispeli k naplneniu zmyslu súťaže.
 
Prvé miesto v elektronickej časti v II. kategórii získali aj piati študenti Gymnázia Vojtecha Mihálika v Seredi:  Martin Jozef Fenrenc, Adam Gála, Martin Krivošík, Dominik Šmidák, Šimon Trubač s prácou " Cyril a Metod ako cestovatelia v čase ". Za úspešné reprezentovanie školy a mesta im srdečne blahoželáme.
 
 
 
 
 
 
Študenti seredského gymnáziu úspešní na celoslovenskej súťažiŠtudenti seredského gymnáziu úspešní na celoslovenskej súťažiŠtudenti seredského gymnáziu úspešní na celoslovenskej súťaži