Na most ponad železnicu v Seredi pravdepodobne osadia dočasne oceľovú konštrukciu

Na most ponad železnicu v Seredi pravdepodobne osadia dočasne oceľovú konštrukciu

Rozvoj a výstavba     Iveta Tóthová    
Od februára tohto roku je most ponad železnicu v Seredi uzatvorený pre nákladnú a autobusovú dopravu. Dôvodom je zlý technický stav.
 
Správa z diagnostiky mostnej konštrukcie hovorí o stavebno-technickom stave:  Na základe vykonanej diagnostiky, prehliadky a statického prepočtu možno technický stav mosta označiť stupňom VII. HAVARIJNÝ.  Znamená to, že stav porúch je na hranici havárie a vyžaduje okamžité opatrenia (uzavretie mosta).
 
Slovenská správa ciest momentálne pripravuje komplexnú rekonštrukciu mosta. Pravdepodobne bude potrebné most rozobrať a nanovo postaviť. Hovorkyňa SSC Lucia Karelová dopĺňa: "V súčasnosti prebieha verejným obstarávaním zabezpečenie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a pre výber zhotoviteľa stavebných prác. Predpoklad začatia realizácie v roku 2021.Stavba bude hradená z OPII  „ Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa -I/62 Sereď, most 62-013“.
 
Nepriaznivá situácia na najbližsie cca dva roky týmto vznikla najmä pre autobusovú dopravu, ktorá musí na vjazde do a z mesta využívať obchádzkové trasy. Preto ešte pred pár dňami bolo v pláne most podoprieť podperami. Dnes je ale všetko inak. Navrhované podopretie ako alternatíva bola odmietnutá. Podľa hovorkyni Lucii Karelovej v súčasnosti projektant pracuje na návrhu osadenia oceľovej konštrukcie na most s nosnosťou do 15 ton.
Na most ponad železnicu v Seredi pravdepodobne osadia dočasne oceľovú konštrukciuNa most ponad železnicu v Seredi pravdepodobne osadia dočasne oceľovú konštrukciuNa most ponad železnicu v Seredi pravdepodobne osadia dočasne oceľovú konštrukciu