Seredčania opäť darovali krv

Seredčania opäť darovali krv

Udalosti a ľudia     Iveta Tóthová    
Darovanie krvi je vysoko humánny ľudský čin a v mnohých prípadoch znamená záchranu života. Od rýchlej transfúzie krvi často závisia životy pacientov po úrazoch, nehodách, či ťažkých operáciách. V našom meste sa darovanie krvi už stalo samozrejmosťou. Dňa 25. júna členovia OZ Mladá Sereď zorganizovali toto podujatie už po 19-ty raz a tak sa dobrovoľníkom naskytla ďalšia príležitosť ako pomôcť ľuďom.
Kým sa predchádzajúce odbery krvi konali na pôde Mestského úradu, z dôvodu rekonštrukcie budovy sa toto darovanie presunulo do Domu kultúry. Podľa Národnej transfúznej služby sa v tento deň do bezpríspevkového darovania krvi zapojilo 25 darcov, z ktorých mohlo reálne darovať krv 21 ľudí.  Všetkým patrí úprimné poďakovanie za ich ochotu nezištne pomôcť ľuďom, ktorí sú na darovanú krv odkázaní.
 
 
Seredčania opäť darovali krvSeredčania opäť darovali krvSeredčania opäť darovali krvSeredčania opäť darovali krvSeredčania opäť darovali krvSeredčania opäť darovali krvSeredčania opäť darovali krvSeredčania opäť darovali krvSeredčania opäť darovali krvSeredčania opäť darovali krvSeredčania opäť darovali krv