Oznam o poruche vodovodu

Mestský úrad     Marek Adamkovič    
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra oznamuje, že pri zemných prácach bolo poškodené vodovodné potrubie na sídlisku Fándhlyho. Predpokladaný čas odstránenia poruchy je 15.30 hod. Po odstránení poruchy bude vykonaný preplach potrubia.