Pozvánka na výstavu

Pozvánka na výstavu

Udalosti a ľudia     Ružena Scherhauferová    
    Pre mesto Sereď je obrovským prínosom, že sa vedúca mestského múzea, pani Diková, rozhodla poskytnúť každoročne priestor prezentovaniu prác aj neprofesionálnej výtvarnej tvorbe. Už 1. ročník SEREDSKEJ PALETY ukázal, že Sereď a jej okolie má nielen množstvo šikovných a tvorivých ľudí v tejto oblasti, ale sú medzi nimi aj takí, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s tvorbou a ich obrazy v mnohom spĺňajú kritéria kvalitnej maľby, kresby, plastických prác (drevo) a úspešne využívajú viacero výtvarných techník.
 
    Tohtoročný 2. ročník výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby SEREDSKÁ PALETA nie je tematicky ani žánrovo obmedzený. Výtvarníci amatéri ponúkli organizátorom práce s rozličnými umeleckými technikami ako sú kresba, maľba, akryl, olejomaľba, suchý pastel, grafika, drevorezba či sklo.
 
    11 neprofesionálnych výtvarníkov – Barbora Bohušová, Elena Chatrnúchová, Jana Frantová, Mária Kalinayová, Marta Kalinayová, Ivan Kriška, Danka Mandáková, Terézia Rajnohová, Ružena Scherhauferová, Rudolf Šiška, Juraj Tomčányi a hostia Alexandra Maximová z Košíc a Soňa Langová – Matušková, rodáčka zo Serede, ukázali časť tvorby, ktorou prezentovali svoje vnútorné pocity a krásu okolitého života. Snažili sa tak naplniť slová slávneho Pierra Bonnarda, ktorý vyslovil hlbokú myšlienku, že cieľom výtvarníkov nie je maľovať život, ale dať život maľbe. A rada by som doplnila túto myšlienku inou, tú vyslovil dávno pred ňou veľký Aristoteles, že cieľom umenia nie je reprezentovať vonkajší vzhľad vecí, ale ich vnútorný význam. Kto už vystavené práce videl, cítil z nich pocity, nálady a radosť tých, ktorí ich vytvorili a vdýchli im svoje myšlienky.
 
    Seredské múzeum v spolupráci s akademickou maliarkou Blankou Kästovou, ktorá prispela svojou odbornosťou pri výbere prác, a stala sa zároveň kurátorkou výstavy, sa podarilo pripraviť pestré, nádherne živé a rôznorodé predstavenie farieb, nálad, dynamiky a žánrovej rozlišnosti, ktorá charakterizuje každého amatérskeho umelca zvlášť. Týmto podujatím prispelo múzeum k prezentácii a rozvoju kultúrneho života v meste Sereď.
 
    Vernisáž s programom zo ZUŠ sa uskutočnila 19. júna 2019 a otvorila brány pre všetkých, ktorí majú radi farby, ich odtiene a radosť zo života premietnutých na plátna, drevo a sklo. Výstavu si môžu Seredčania pozrieť do 31. augusta 2019. Aj touto cestou  pozývame všetkých, aby nezabudli a zastavili sa v múzeu. Je čo obdivovať.
 
foto:Stanislav Klačanský
Pozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavuPozvánka na výstavu