Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles

Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles

Udalosti a ľudia     Ružena Scherhauferová    
Poľovnícke združenie Pokrok Sereď pripravilo 15. Júna 2019 pre svojich členov, ich rodiny a hostí každoročný Juniáles. Poľovnícka chata v Malom háji v to popoludnie a večer ožila veselou vravou a príjemným posedením, ktoré prichystali poľovníci priamo vo dvore. Nechýbal skvelý guláš z diviny, kuchári ponúkali cigánsku, koláče, čapovalo sa pivo a kofola.

Prítomným sa prihovorila Mgr. Elena Bučková, organizačná vedúca hudobnej skupiny Seredskí Zettepáci, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, že v tomto roku si symbolicky pripomíname 100. výročie ochrany prírody na Slovensku. História št. ochrany sa skutočne začala písať u nás pred sto rokmi v októbri 1919. A keďže máj a jún sú mesiacmi zvýšenej starostlivosti o zver a životné prostredie, práve zver potrebuje v tomto období náležitú ochranu od poľovníkov, týmto každoročným podujatím, ktoré sa koná od nepamäti, poľovníci aj takto predstavujú širokej verejnosti svoju poľovnícko-ochranársku činnosť.
 
Tajomník Poľovníckeho združenia Pokrok Sereď, pplk. Ing. Rostislav Šmehlík sa potom ujal programu a priebežne organizoval zaujímavé súťaže streľby na cieľ a hádzanie šípkami pre ženy, mužov a deti. Popoludnie malo naozaj bohatú náplň, ktorú spestrila hudobná skupina Seredskí Zettepáci – hráči na heligónku. Prítomní odchádzali vo večerných hodinách s príjemným pocitom, že čas, ktorí strávili v lone prírody, bol naozaj balzamom a zároveň relaxom na dušu.  Malo to len jednu malú chybičku – množstvo komárov, ktorých je tento rok všade naozaj požehnane.
  Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles   Poľovnícke združenie Pokrok pripravilo skvelý Juniáles