KRÁSNA HUDBA pripravila ďalšie hudobné podujatie

KRÁSNA HUDBA pripravila ďalšie hudobné podujatie

Kultúra a divadlo     Ružena Scherhauferová    
  16. júna 2019 (v nedeľu) sa v Bastióne Seredského kaštieľa predstavil milovníkom vážnej hudby Spevácky zbor Nitria. Založil ho v roku 1995 Ing. Bohumil Michalides a odvtedy toto teleso združuje priaznivcov zborového spevu z Nitry a okolia a šíri krásu zborových piesní nielen vo svojom regióne, ale po celom Slovensku. Svojím účinkovaním zviditeľnilo Nitru aj v zahraničí - Brazília, Česko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Srbsko, Taliansko. Repertoár zboru tvorí prevažne hudba sakrálna, spirituály, hudba svetská a ľudové piesne. Viac ako desať rokov pracoval zbor pod vedením umeleckého vedúceho Pavla Procházku, od roku 2008 vedie zbor umelecký vedúci Ondrej Šaray, vysokoškolský hudobný pedagóg a dirigent. Spevácky zbor sa úspešne zúčastnil mnohých prestížnych festivalov v zahraničí.

    doc. Mgr. Ondrej Šaray, ArtD. (1965) vyštudoval orchestrálne dirigovanie na konzervatóriu a na VŠMU v Bratislave. Pedagogicky pôsobí na EBF UK a na HTF VŠMU v Bratislave, kde si dokončil doktorandské štúdium v obore dirigovanie zboru a bol habilitovaný za docenta. Lektoroval medzinárodné dirigentské kurzy, je členom porôt v súťažiach zborov a orchestrov doma a v zahraničí. Dirigoval v dvanástich krajinách Európy, Afriky a v USA. Je zakladateľom a dirigentom Speváckeho zboru Echo a Amadeus Choru Bratislava, s ktorými získal veľa domácich i zahraničných ocenení. Spolupracoval a spolupracuje s významnými slovenskými hudobnými telesami, realizoval nahrávky v rozhlase, televízii a v BBC Londýn.

    Zároveň je aj dirigentom Bratislava  Symphony Choir. Pripravil s nimi množstvo nahrávok pre významné zahraničné nahrávacie a filmové spoločnosti.

    Koncert zboru Nitria mal vysokú úroveň a oživil spevom starobylý priestor Bastiónu, ktorý má výbornú akustiku. Milovníci umenia mali opäť príjemný umelecký zážitok. 
 
Fotografie: Vladimír Klčo
    KRÁSNA HUDBA pripravila ďalšie hudobné podujatie    KRÁSNA HUDBA pripravila ďalšie hudobné podujatie    KRÁSNA HUDBA pripravila ďalšie hudobné podujatie    KRÁSNA HUDBA pripravila ďalšie hudobné podujatie    KRÁSNA HUDBA pripravila ďalšie hudobné podujatie