Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi

Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi

Udalosti a ľudia     Sociálno-terapeutický úsek    
Dňa 11.06.2019 sa v zariadení DD a DSS pre dospelých na Dolnočepeňskej ulici uskutočnila akcia – Deň otvorených dverí. Verejnosť i pozvaní hostia zo škôl si mohli pozrieť interiér a exteriér zariadenia. Zámerom bola prezentácia tvorivých dielní, v ktorých prijímatelia sociálnych služieb ukazovali a vysvetľovali zúčastneným jednotlivé postupy a ukážky procesu tvorby konkrétnych výrobkov. Taktiež si mohli posilniť i kognitívne funkcie pri cvičeniach zamerané hravým spôsobom na pamäť, pozornosť, učenie, riešením a skladaním rébusov.                                                                                       
 
Pripravená bola i ukážka tvorby pracovných skupín na výstave výrobkov v átriu.  Ďakujeme klientom, ktorí s úsmevom a trpezlivosťou ukázali svoju šikovnosť, predviedli konkrétny postup, ktorí si žiaci aj vyskúšali. Napríklad išlo o výrobu plávajúcich sviečok rôzneho tvaru  z parafínu, zhotovenie zaujímavých dekorácií a obrázkov, rôzne využitie práce s prútím –pedigu , postup tvorby pri encaustice. Tento výnimočný deň okrem vzájomného spolupôsobenia a nadviazania vzťahov obsahoval i zaujímavé nápady, ktoré ponúkajú možnosť a ideu pokračovať, tvoriť vo voľnom čase v každom veku a situácii.             Interakcia, posilnenie sociálnych väzieb a medzigeneračných vzťahov je dôležitým aspektom v živote jednotlivca.    Ďakujeme za príjemné a obohacujúce chvíle.
 
 
     Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi     Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi     Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi     Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi     Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi     Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi     Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi     Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi     Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi     Deň otvorených dverí v DD a DSS v Seredi