Dajte si záležať na triedení!

Dajte si záležať na triedení!

Životné prostredie a príroda     Oddelenie životného prostredia    
Žiadame občanov rodinných domov, aby zvážili, aký odpad vkladajú do vriec na triedené zložky odpadov.
 
Jedným z príkladov nesprávneho triedenia je aj úraz zamestnanca zberného dvora, ktorému pri triedení odpadov spadol na nohu železný kotúč.
 Dajte si záležať na triedení! Dajte si záležať na triedení! Dajte si záležať na triedení!