Zájazd evanjelických veriacich zo Serede

Zájazd evanjelických veriacich zo Serede

Náboženstvo a filozofia     Ing. Elena Števčíková, CZ ECAV Trnava, dcérocirkev Sereď    
Evanjelickí veriaci zo Serede a okolia každoročne poriadajú poznávacie zájazdy po Slovensku.
   Tento rok to bol výlet po stopách M.R.Štefánika, ktorého tragické 100. výročie smrti sme si pripomínali na celom Slovensku.
Na mieste havárie lietadla v Ivánke pri Dunaji je dnes postavený pomník
v tvare pyramídy. Tam sme položili veniec kvetov a slovom, modlitbou i piesňou sme si pripomenuli tohto „malého veľkého muža“ československých dejín.
 
    Ďalším bodom nášho výletu bolo Letisko M.R.Štefánika, kde sme mali možnosť vidieť maketu lietadla Caproni 33, ktorým Štefánik aj s dvomi talianskymi  letcami a jedným technikom priletel na Slovensko.
    Potom sme navštívili evanjelický kostol v Petržalke, ktorý v tomto roku oslávi 25. výročie, a historický hrad Devín, kde sme sa kochali výhľadom
do okolia sútoku Moravy a Dunaja. Počasie nám prialo a tak sme sa domov vracali unavení, ale plní dojmov a zážitkov.
 
    Naša vďaka patrí aj mestu Sereď za finančnú podporu.
Zájazd evanjelických veriacich zo SeredeZájazd evanjelických veriacich zo SeredeZájazd evanjelických veriacich zo SeredeZájazd evanjelických veriacich zo Serede