Vedecký jarmok ZŠ Fándlyho

Vedecký jarmok ZŠ Fándlyho

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Eva Hanusová    
Jarné  výkyvy počasia nám nedovolili usporiadať náš tradičný Vedecký jarmok v naplánovanom termíne. Náhradný termín sa hľadal v nabitom programe školy pomerne ťažko, ale kto hľadá nájde. Deň pred začiatkom seredského hodového jarmoku, vo štvrtok 20.júna o 9:00 začne ten náš školský. Vedecký jarmok je súčasťou komunitného akčného dňa, čo znamená že je vítaná celá školská komunita - rodičia, starí rodičia, priatelia a všetci, ktorí chcú nahliadnuť do života školy a vidieť našich žiakov v akcii. Pripomíname, že súčasťou jarmoku je i KOLÁČIKOVÁ BURZA, takže hor sa na pečenie. V prípade nepriaznivého počasia sa jarmok uskutoční v budove školy.
Vedecký jarmok ZŠ Fándlyho