Súťaž o NAJLEPŠÍ EKOVYLEPŠOVÁK ŠKOLY 2

Súťaž o NAJLEPŠÍ EKOVYLEPŠOVÁK ŠKOLY 2

Školstvo a vzdelávanie     Mgr. Eva Hanusová    
Pred dvoma rokmi bola na našej škole vyhlásená súťaž o najlepší ekovylepšovák. Túto súťaž vyhrali žiačky terajšej 7.B triedy vďaka ktorým máme na škole krásny čitateľský kútik. Tento rok vyhlasujeme súťaž znova. Témou bude najlepší návrh „Komunitnej záhrady, ktorá učí“. Ako iste viete škola získala 1000 € na vybudovanie takejto záhrady a my chceme aby sa na jej projektovaní aktívne podieľali i naši žiaci. Najlepší grafický návrh spolu s popisom ako by mala záhrada vyzerať bude odmenený. Na vyhodnocovaní sa bude podieľať verejnosť prostredníctvom hlasovania na facebooku a taktiež naše kolégium Zelenej školy.
Podmienky súťaže:
Graficky dotvor  plán záhrady.
Plán musí obsahovať:
Altánok
Vyvýšené záhony
Hmyzí hotel
Jeden ovocný strom
Popis (na čo sa bude altánok využívať, čo bude posadené v záhonoch, aký ovocný strom sa má vysadiť? )
 
Termín odovzdania návrhu  je 26.6.2019 (Návrhy zbiera Mgr. Hanusová a Mgr. Puschenreiterová)
Hlasovanie bude prebiehať na facebooku počas letných prázdnin, súťaž bude vyhodnotená prvý septembrový týždeň. Autor víťazného návrhu získa vecné ceny.
Súťaž o NAJLEPŠÍ EKOVYLEPŠOVÁK ŠKOLY 2