Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat 01.06.2019 v Pate

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat 01.06.2019 v Pate

Udalosti a ľudia     ZO SZCH Sereď1    
Vďaka finančnej pomoci obce Pata pre našu ZO SZCH  Sereď1, ktorá prežila ako jediná v širokom okolí a združuje aj piatych chovateľov  z Paty sme aj tento rok dňa 01.06.2019 pripravili ukážku zvierat pri príležitosti konania Medzinárodného dňa detí v športovom areáli v Pate. Počas výstavy sa prišlo na zvieratká pozrieť viacero návštevníkov v rôznych vekových kategóriách. Sme radi, že stále sú tu ľudia, ktorí majú radi zvieratká a prírodu. Taktiež by nás potešilo, keby do našej organizácie vstúpilo viac obyvateľov z Paty. Nahliadnuc do minulosti, že v Pate bola veľká chovateľská organizácia, ktorá sa v 90 rokoch minulého storočia neudržala, je tu stále dosť chovateľov, ktorí by mali čo ukázať myslím kvalitu ich zvierat, ktoré chovajú pre úžitok a potešenie. Je nám jasné, že zvieratá počas výstavy neboli v dokonalej kondícii, ale je to zapríčinené rozmnožovaním, rastom a dospievaním. Tú najlepšiu výstavnú kondíciu dosahujú v jesennom a zimnom období a to je aj obdobie viacerých výstav na ktorých sa zvieratá posudzujú a vyberajú nové jedince do chovov. Počasie nám po upršanom máji vyšlo a mohli sme predstaviť naše zvieratá, ktoré chovajú naši členovia ZO SZCH Sereď1. Na akcii sa aktívne podieľalo 13 členov našej organizácie a predstavili sme: exotické vtáctvo v 1 voliére,  28 kusov holubov, 16 kusov  králikov, 21 kusov  hrabavej hydiny, 6 kusov vodnej hydiny, 10 malých kuriatok, 1 kus kamerunská ovca a 2 kusy Anglonubijskych kôz. Sme radi, že do tejto výstavy sa zapojili aj členovia, ktorých sme do našej ZO prijali začiatkom tohto roka. Chceli by sme sa poďakovať obci Pata za podporu našej organizácie a návštevníkom, ktorí sa prišli na naše zvieratá pozrieť a vyjadriť nám podporu v chove domácich zvierat.
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat 01.06.2019 v PateZákladná organizácia Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat 01.06.2019 v PateZákladná organizácia Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat 01.06.2019 v PateZákladná organizácia Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat 01.06.2019 v PateZákladná organizácia Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat 01.06.2019 v PateZákladná organizácia Slovenského zväzu chovateľov  (ZO SZCH) Sereď 1 usporiadala propagačnú výstavu zvierat 01.06.2019 v Pate